fbpx

Ślub w Redzie — Beata i Karol 13.07.2019

Tego dnia miałem sporą tremę. Mój pier­wszy pełny repor­taż ślub­ny po dłuższej prz­er­wie, a do tego Pan Młody jest moim kolegą oso­bistym i “po fachu” — też zaj­mu­je się fotografią, więc wyma­gania miał wysok­ie. Potrój­na pres­ja 🙂

Jak się okaza­ło — zupełnie niepotrzeb­nie. W trak­cie pra­cy stres prze­rodz­ił się we fra­jdę. Przy­pom­ni­ałem sobie dlaczego lubię robić zdję­cia 🙂 Państ­wo Młodzi zad­owoleni z efek­tów, ja również. Zde­cy­dowanie udany dzień.

Ślub Beaty i Karo­la odbył się w koś­ciele pod wezwaniem św. Woj­ciecha w Redzie, a wese­le w sali Pod Bociana­mi w Mrzezinie. Na plen­er pojechal­iśmy do Meche­linek oraz Rewy.

 

Przewiń do góry