fbpx

Rustykalny ślub w Gdyni — Oycowa Zagroda; Ola i Kamil 10.08.2019

Na początku sierp­nia na jed­nej z face­book’owych grup dla fotografów natrafiłem na post fotografa z Rzes­zowa, Pio­tra Hołowienko. Przy­laty­wał zre­al­i­zować repor­taż ślub­ny w Gdyni i szukał fotografa, który mógł­by go wesprzeć tego dnia zdję­ciowo i logisty­cznie. Nie mogłem prze­jść obok takiej okazji obo­jęt­nie, więc się zgłosiłem. Spodobały mu się moje zdję­cia, więc po krótkiej wymi­an­ie wiado­moś­ci na Mes­sen­gerze umówiliśmy się, że będę towarzyszył Piotrowi pod­czas real­iza­cji repor­tażu od przy­go­towań pary młodej, przez ślub, aż po moment wejś­cia na salę wesel­ną.

Spotkaliśmy się w sobotę rano pod hotelem, w którym nocow­ał Piotr. Pojechal­iśmy do domu Pana Młodego, następ­nie do mak­i­jażys­t­ki oraz domu Pan­ny Młodej a potem do koś­cioła pw. św. Józe­fa i św. Judy Tadeusza w Rumi. Na koniec wylą­dowal­iśmy w Oycowej Zagrodzie w Wielkim Gowinie za Wejherowem.

Cała uroczys­toś­ci była przy­go­towana z dbałoś­cią o najm­niejszy detal. Wianek Pan­ny Młodej, jej buty, deko­rac­je sali, suknie druhen — wszys­tko było utrzy­mane w barwach zie­leni i bieli. Do deko­racji sali wyko­rzys­tano papro­cie oraz mech. Coś pięknego. Przy tak wspani­ałych warunk­ach i cud­ownej parze zakochanych — Oli i Kamilowi, zdję­cia po pros­tu nie mogły się nie udać!

Przewiń do góry