fbpx

Dziękuję za wysłanie zgłoszenia!

Świet­nie! Otrzy­małem Two­je zgłosze­nie.
Konkurs trwa do 31.05.2019. O ewen­tu­al­nej wygranej poin­for­mu­ję Cię mailowo po tym ter­minie.

Póki co, zachę­cam do zapoz­na­nia się z pozostałą częś­cią mojej strony inter­ne­towej.

Życzę Ci udanego dnia!

Przewiń do góry