fbpx

Rustykalny ślub w Gdyni — Oycowa Zagroda; Ola i Kamil 10.08.2019

Na początku sierp­nia na jed­nej z face­book’owych grup dla fotografów natrafiłem na post fotografa z Rzes­zowa, Pio­tra Hołowienko. Przy­laty­wał zre­al­i­zować repor­taż ślub­ny w Gdyni i szukał fotografa, który mógł­by go wesprzeć tego dnia zdję­ciowo i logisty­cznie. Nie mogłem prze­jść obok takiej okazji obo­jęt­nie, więc się zgłosiłem. Spodobały mu się moje zdję­cia, więc po krótkiej wymi­an­ie wiado­moś­ci na Mes­sen­gerze umówiliśmy się, że będę towarzyszył Piotrowi pod­czas real­iza­cji repor­tażu od przy­go­towań pary młodej, przez ślub, …

Rustykalny ślub w Gdyni — Oycowa Zagro­da; Ola i Kamil 10.08.2019 Read More »

Ślub w Redzie — Beata i Karol 13.07.2019

Tego dnia miałem sporą tremę. Mój pier­wszy pełny repor­taż ślub­ny po dłuższej prz­er­wie, a do tego Pan Młody jest moim kolegą oso­bistym i “po fachu” — też zaj­mu­je się fotografią, więc wyma­gania miał wysok­ie. Potrój­na pres­ja 🙂 Jak się okaza­ło — zupełnie niepotrzeb­nie. W trak­cie pra­cy stres prze­rodz­ił się we fra­jdę. Przy­pom­ni­ałem sobie dlaczego lubię robić zdję­cia 🙂 Państ­wo Młodzi zad­owoleni z efek­tów, ja również. Zde­cy­dowanie …

Ślub w Redzie — Bea­ta i Karol 13.07.2019 Read More »

Przewiń do góry