fbpx

O mnie

Cześć! Miło Was widzieć!

Mam na imię Witek i swo­ją fotograficzną pasję rozwi­jam od pon­ad 15 lat. Przez ten czas próbowałem w tej dziedzinie wielu rzeczy, ale zawsze ostate­cznie wracałem do fotografowa­nia ludzi i chwil z ich życia. Ślub jest jed­ną z najważniejszych takich chwil i pokazy­wanie przeży­wanych wtedy emocji daje mi ogrom­ną fra­jdę i satys­fakcję.

Będę zaszczy­cony mogąc uwiecznić na zdję­ci­ach Wasze pełne miłoś­ci spo­jrzenia, sze­rok­ie uśmiechy i łzy wzruszenia. Jestem pewien, że oglą­da­jąc po lat­ach repor­taż z najważniejszego dnia w Waszym życiu będziecie wspom­i­nać go z przy­jem­noś­cią.

Zapraszam do kon­tak­tu!

Kontakt

Zachę­cam do kon­tak­tu. Poroz­maw­ia­jmy o Waszym ślu­bie!

Przewiń do góry